شماره مطلب: 13210
ولنگاری فرهنگی
یادداشت؛ دکتر شعبانعلی رمضانیان

راهکارهای عملی مقابله با ولنگاری فرهنگی

به نظر می رسد منظور رهبر معظم انقلاب از ولنگاری فرهنگی، بی قیدی، بی خیالی و غفلت و بی توجهی افراد و سازمانهای مسئول کشور به مسئله مهم فرهنگ است، که در دو شکل خود را نشان می دهد؛ اول_ غفلت و کوتاهی در استفاده از منابع غنی اسلامی _ایرانی برای تولید محصولات فرهنگی مفید و دوم_ بی توجهی و غفلت از اقدامات دشمن و عوامل غافل یا خائن در تولید و توزیع کالای فرهنگی مضر در کشور.

«ولنگاری» در لغت به معنی؛ بی قیدی، بی بند و باری، و در اصل بی توجهی یا بی اهمیت دانستن یک موضوع است و «ولنگار» به معنی شخص بی بند و بار و بی قید و لا ابالی اطلاق می شود. به نظر می رسد منظور رهبر معظم انقلاب از ولنگاری فرهنگی، بی قیدی، بی خیالی و غفلت و بی توجهی افراد و سازمانهای مسئول کشور به مسئله مهم فرهنگ است، که در دو شکل خود را نشان می دهد؛ اول_ غفلت و کوتاهی در استفاده از منابع غنی اسلامی _ایرانی برای تولید محصولات فرهنگی مفید و دوم_ بی توجهی و غفلت از اقدامات دشمن و عوامل غافل یا خائن در تولید و توزیع کالای فرهنگی مضر در کشور.

نتایج و آثار ولنگاری فرهنگی

ولنگاری نشان دهنده انفعال افراد مسئول است و انفعال در هر حوزه ای که وارد شود با خود واماندگی و واپسگرایی و در نهایت آشفتگی را در پی دارد ولنگاری فرهنگی، پروژه نفوذ فرهنگی دشمن را تکمیل می کند و در نتیجه، تبادل فرهنگی جای خود را به وادادگی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن می دهد.

از دیگر نتایج ولنگاری فرهنگی، رواج تولیدات مسموم فرهنگی در همه زمینه ها و هر روز با ابزارهای مختلف در جامعه است و در مقابل عدم تولید محصولات فرهنگی خوب و مطابق اهداف نظام و منافع ملی است و نهایتا این امور به کاهش توفیقات کشور در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی منجر می شود.

نمونه های عملی ولنگاری فرهنگی  در جامعه

برخی اقدامات و یا سهل انگاری ها درباره مد و لباس غفلت و یا انحراف نسبت به وضعیت پرورش در وزارت آموزش و پرورش ضعف و بعضا انحراف در برنامه های مراکز مذهبی و حتی مساجد کشور برخی فیلم ها و سریالهای ضد فرهنگی تولید داخل(شبکه تولید خانگی و بعضا صدا و سیما یا نهادهای مسئول) واردات کالاهایی با فرهنگ ضد اسلامی _ایرانی طرح مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها و اصرار بر آن تولید و توزیع کتب و نشریات معاند و منحرف امکان و حتی اجازه فعالیت به عناصر منحرف، فاسد و بعضاً وابسته به دشمن برای تولید محصولات فرهنگی صرف بودجه کشور و بیت المال برای حمایت از آثاری که با چارچوب های فکری غالب مردم مسلمان ایران منافات دارد عدم احساس مسئولیت از سوی مسئولان و حتی نیروهای حزب اللهی و انقلابی و بی خیالی آنان برای افزایش و تولید محصولات فرهنگی ارزشی و پیشگیری تولید محصولات مخالف فرهنگ اسلامی – ایرانی بی تفاوتی عمومی نسبت به رواج انواع رفتارهای غیرشرعی و منکرات در جامعه اسلامی

  چه عواملی باعث ایجاد ولنگاری فرهنگی شده است؟

عواملی که باعث به وجود آمدن ولنگاری فرهنگی شده اند را به اختصار چنین می توان نام برد:

فقدان فهم استراتژیک در میان مسئولان نسبت به مسائل فرهنگی_اجتماعی و فرهنگی_هنری حاکم نبودن نظام فکری مدون و مشخص در مجموعه های متولی فرهنگ و هنر درک اشتباه و بعضاً عدم تبعیت متولیان فرهنگ از منظومه فکری امام و رهبری و کم اعتقادی به اصول و ارزش های اسلام ناب بی اطلاعی و بی توجهی مسئولان دولتی و اجرایی به ارزش، جایگاه و نقش فرهنگ در امور جامعه فشارهای سیاسی - اقتصادی و مشغول شدن مسئولان به مسائل و مشکلات بین المللی و منطقه ای و غفلت از مسائل فرهنگی بی توجهی و سهل انگاری نهادهای قانون گذار کشور به مسئله مهم فرهنگ و فقدان نگاه درست و اصولی به آن اشکالات و خطاهای مدیریتی و اجرایی مسئولان؛ سهل انگاری، موازي كاري، عدم برنامه ريزي مناسب، نداشتن متولي مناسب، نبود شایسته سالاری پایین بودن غیرت سیاسی برخی مسئولان امر برای ممانعت از نفوذ بیگانه به حریم فکری- فرهنگی کشور تضعیف اعتقادات، دنیاطلبی، اشرافی گری و در نتیجه وادادگی و تسلیم خانواده برخی مسئولان در برابر سیل بنیان کن فساد اخلاقی غرب و مظاهر آن و تأثیر آن بر نگرش و رفتار فرد مسئول حرکت برخی مسئولان در راستای خواست دشمن برای دوقطبی کردن جامعه به تندرو و میانه رو. تلقی اشتباه و یا بی توجهی سازندگان آثار هنری به ارزشها و انتظارات جامعه ایرانی آگاه نبودن مسئولان و مردم نسبت به خطرات ولنگاری فرهنگی ضعف و گاهی عدم مطالبه مردم و نخبگان از مسئولان اجرایی و تقنینی در مسائل فرهنگی

نتیجه گیری

در مجموع می توان گفت: حضور شبه روشنفکران غربزده، وابسته و دارای روحیه حقارت نسبت به بیگانه در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر در امر فرهنگ و همچنین اعتقاد برخی مسئولان به آموزه های لیبرالیسم و سکولار بودن آنان مانند اعتقاد به اسلام رحمانی و تحریف خط امام توسط برخی مسئولان و انقلابیون خسته، موجب غفلت از داشته های خودی گشته و پای افراد وابسته را به مراکز فرهنگی باز نموده و زمینه نفوذ فرهنگی دشمن را برای حال و آینده فراهم می کند و این، اساسی ترین عامل ولنگاری فرهنگی در کشور است.

برای مبارزه با ولنگاری فرهنگی نیاز است تا موارد زیر به عنوان راهکار مطرح شود:

عمق بخشی به فهم استراتژیک مسئولان در مسائل فرهنگی مبتنی بر آموزه های اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله تدوین برنامه کوتاه مدت برای سرو سامان دادن ولنگاری موجود با مشخص کردن دقیق و جامع مصادیق ولنگاری فرهنگی فعلی و اقدام عالمانه و انقلابی برای مقابله با آن روشنگری در جامعه درباره عوامل، ویژگیها و عواقب ولنگاری فرهنگی آشناسازی جامعه با فرهنگ ناب اسلامی-ایرانی و ایجاد و تقویت شوق ملی برای رواج آن پرسش و مطالبه مجدانه و مستمر مردم، نخبگان و رسانه ها از مسئولان و دستگاههای مسئول در امر فرهنگ فعال کردن قرارگاه جهاد فرهنگی و زیرمجموعه های آن شامل: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ... برای مقابله همه جانبه با ولنگاری فرهنگی ارتقاء کیفیت و جذابیت کالاهای فرهنگی داخلی مبتنی بر ارزشهای اسلامی- ایرانی و حمایت همه جانبه از این تولیدات و فرهنگ سازی برای استفاده مردم از این تولیدات اقدام همزمان در کنترل و نظارت بر فضای مجازی و همچنین بالابردن سواد رسانه ای و فرهنگ استفاده از فضای مجازی در میان مردم و مسئولان اقدامات اساسی و جامع در حوزه های: تربیت اسلامی جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان، سبک زندگی اسلامی-ایرانی، هنجارشدن غیرت، حیاء و عفاف، تقویت دشمن شناسی و روحیه استکبارستیزی  و تبیین ابعاد آن برای مردم و مسئولان و ارتقاء روحیه استقامت و ایستادگی در مردم تبیین گفتمان ولایت در مسائل فرهنگی به روشهای هنری و جذاب برای مسئولان و مردم الزام متولیان امور سیاسی، اجتماعی و دفاعی و به ویژه امور اقتصادی برای تهیه پیوست فرهنگی جهت برنامه ها و اقداماتشان

اگر مسئولان نخواهند یا  در کوتاه مدت نتوانند به وظیفه خود عمل کنند، هر یک از ما و شما برای جلوگیری از ولنگاری فرهنگی چه اقداماتی می توانیم و یا باید انجام دهیم؟

با عنایت به ماهیت و ذات فرهنگی انقلاب اسلامی، مسئولان نظام در تمامی بخشها باید نسبت به مسائل فرهنگی حساس باشند لذا در مسئله ولنگاری فرهنگی بار اصلی بر دوش مسئولان است و اگر آنان نخواهند برای رفع آن قدمی بردارند، فعالیت های مردمی تنها چاره کار است.

اگرچه حل این معضل، همت و اقدام برنامه ریزی شده مسئولان را می طلبد اما از آنجایی که انقلاب ما مردمی است، بسیجیان و نیروهای ارزشی به عنوان بازوان انقلاب می توانند با انجام برخی اقدامات زمینه را آماده کنند تا مسئولان سر خط شوند و فضا آماده شود. بر این اساس معلمان و فرهنگیان بسیجی، تکلیف مهمي در مسائل و معضلات فرهنگي جامعه به عهده دارند به ویژه آن بخش که به دانش آموزان و نسل آینده مرتبط است. با این نگاه، برخی اقدامات توسط افراد انقلابی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ولنگاری فرهنگی قابل اجراست:

ریشه یابی چرایی عدم عمل به وظیفه مسئولان تقنینی، اجرایی و ... فهرست کردن مصادیق ولنگاری فرهنگی دستگاههای مسئول و ارشاد، تذکر و هشدار به آنان و مطالبه تا اصلاح روندها. معرفی مسئولان ولنگار در امر فرهنگ به منظور ایجاد مطالبه عمومی. روشنگری در مدارس، مراکز مختلف و جامعه برای تبیین عوامل و آثار ولنگاری فرهنگی و راههای پیشگیری از آن. تلاش فردی و جمعی نیروهای انقلابی برای افزایش تولید کالاهای فرهنگی اسلامی – ایرانی و نشر و توزیع گسترده آن در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی. گفتمان سازی و جریان سازی مردمی خودجوش برای عدم استفاده مردم از کالاهای فرهنگی. تشویق و ترغیب نخبگان فرهنگی به تولید کالا و محتوای مفید و نشر آن در فضای مجازی. استفاده از تریبون مساجد و همراه کردن علما برای اقدامات مزبور خصوصاً روشنگری و مطالبه گری.

مقالات

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.